تاریخچه کلینیک

 کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی در سال ۱۳۷۹ در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد گردید که اولین کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی در کشور می باشد. این کلینیک روزانه به مدت ۱۰ ساعت در زمینه رژیم درمانی در بیماران مبتلا به بیماری های مختلف و همچنین در افراد سالم دارای وضعیت های خاص از قبیل افراد باردار، شیرده، سالمند، نوجوان، کودک، ورزشکار و غیره مشغول به فعالیت می باشد.